- Reklama -zprávy
- Reklama -udalosti

Zverenské fondy

Čo to vlastne zverenský fond je?

Ide o určitú formu majetku, ktorý bol majiteľom vyčlenený z imania, aby bol spravovaný zverenským správcom, a to samostatne a oddelene. Zverenský fond prináša množstvo výhod a možno ho využiť na rôzne účely. Zverenské fondy sa tak napr. stali dobrou možnosťou pre rodiny, ktoré si chcú do budúcnosti zabezpečiť majetok.

Vzniká na podklade notárskej zápisnice, tým pádom do jeho ceny musíme pripočítať aj financie spojené s notárskym poplatkom. Celková cena je však individuálna, ide o hodnotu, ktorú nemožno presne spočítať. Veľkou premenou v tomto predstavuje samotná hodnota a povaha majetku fondu, ktorých výška je vždy odlišná.

Obsah obrázku text

Popis bol vytvorený automaticky
Zverenský fond môže založiť ako právnická, tak aj fyzická osoba. Táto osoba, ktorá fond založí sa stáva zakladateľom zverenského fondu. Zverenské fondy môžeme rozlíšiť na:

zriadené na súkromný účel
zriadené na verejnoprospešný účel
inter vivos (medzi živými)
mortis causa (pre prípad smrti)
Zverenský fond pre prípad smrti (mortis causa)

Využiť možnosť zriadiť zverenský fond mortis cause možno napríklad v prípade, keď podnikateľ nemá komu odovzdať riadenie svojej obchodnej spoločnosti. Jednoducho, spoločnosť v danej chvíli nemá nástupcu podľa podnikateľových predstáv.

Napr. že jeho deti, ktorým by rád spoločnosť zveril v budúcnosti, zatiaľ nemajú potrebné vzdelanie na prevádzkovanie tohto podniku. V tomto prípade sa môže postupovať nasledovne:

Obchodnú spoločnosť vložíme do zverenského fondu, kde ju bude obstarávať poverený správca. Výnosy potom budú odovzdávané napríklad práve deťom.
Účel zriadenia zverenského fondu je prostý. Podnikateľ má istotu v tom, že s jeho majetkom bude aj po jeho smrti nakladané podľa jeho predstáv a vízie, s ktorou túto spoločnosť založil. K vzniku zverenského fondu pre prípad smrti dôjde už smrťou poručiteľa, teda osoby, ktorá svoj majetok oddelí a ten sa tak stane na nej nezávislým.

Tento variant ale v praxi prináša problémy! Najlepšou a najodporúčanejšou možnosťou je si zverenský fond založiť za života a zaobísť sa bez zbytočných problémov.

Zriadenie zverenského fondu

Vzniká dňom, keď zverenský správca prijme poverenie k správe fondu. Majetok môže byť vyčlenený z vlastníctva zakladateľa zmluvou alebo závetom. Pre fond je podkladom notárska zápisnica, ktorá vzniká spoločne so štatútom zverenského fondu, čo je listina, ktorá definuje, akým spôsobom sa má s daným fondom nakladať alebo napríklad komu majú plynúť z neho vzniknuté zisky.

Tento štatút upravuje všetky náležitosti, ktoré sú potrebné. V štatúte musí byť meno zverenského správcu, ktorý nakladá s majetkom podnikateľa. V štatúte ďalej nájdeme účel založenia fondu a rôzne informácie týkajúce sa majetku. Štatút teda musí obsahovať:

označenie zverenského fondu
označenie majetku pri jeho vzniku
označenie účelu
údaje o jeho trvaní
Dôležitý pritom pri úvahách o založení zverenského fondu zostáva výber tej správnej osoby ako správca, kvalitne spísaný štatút fondu a presný výber osôb z fondu obmyslených, tj tých, ktorí budú mať z fondu majetkový prospech. Viac informácií o zverenskom fonde aj zriadení nájdete na www.parkerhill.cz.

Další články autora

Comments

PR článek

Nejnovější články

Reklama

Môže byť mzdová agenda jednoduchšia? Ale určite! Využite mzdový softvér Mzdy Komplet od Vemy.