- Reklama -zprávy
- Reklama -udalosti

Dlhopisy vs. termínované vklady

Termínované vklady a dlhopisy sú investičné nástroje, ktoré zdieľajú mnoho spoločných prvkov. Poďme sa teraz pozrieť, ktorý z týchto dvoch nástrojov je pre vás výhodnejší.

Termínované vklady

Termínovaný vklad vždy znamená, že vám banka vyplatí určitý úrok k istine za dobu, počas ktorej necháte svoje peniaze v banke ležať.

Banka samozrejme tieto peniaze ležať nenechá a bude ich ďalej investovať, aby ich zhodnotila nad sľúbený úrok, čím zaistí pre seba zisk a zhodnotí vaše finančné prostriedky.

Počas úložnej doby na peniaze nemôžete siahnuť.

Budú vám skrátka vyplatené v termíne, ku ktorému ste sa zaviazali.

Dlhopisy

Dlhopisy sú termínovaným vkladom veľmi podobné.

Obvykle ich emitujú banky, štáty či obchodné korporácie.

V rámci emisie dlhopisov sa právne emitent zaväzuje, že investorovi zaplatí úroky a istinu v určitý termín.

Rovnako ako pri termínovanom vklade vyplatí emitent investorovi za dobu úložky istiny určitý úrok.

Úroky

Pokiaľ sú pre vás hlavným kritériom úroky, teda ich výška, ušetríme vám čas a rovno napíšeme, že na tomto poli jasne víťazia dlhopisy.

Pri dlhopisoch sa v súčasnej dobe pohybuje zhodnotenie takmer vždy nad mieru inflácie.

Naproti tomu pri termínovaných vkladoch úrok presahuje mieru inflácie len výnimočne.

Vyplýva to z komfortnejšieho postavenia bánk na finančnom trhu, pretože nie sú nútené pre svoju nízku rizikovosť vyplácať vysoké úroky.

Zdanenie úrokov

Pri termínovaných vkladoch i dlhopisoch sa úrok daní zrážkovou sadzbou vo výške 15 %.

V tomto ohľade ide teda o zhodné zdanenie.

Riziko

Čo sa týka rizika, sú väčšinou rizikovejšie dlhopisy.

Je to z toho dôvodu, že banky obvykle v dnešnej dobe požívajú vyššiu mieru dôvery investorov, takže nemajú problém s likviditou.

Pokiaľ však vezmeme do úvahy štátne dlhopisy, tak tieto všeobecne majú najnižšiu mieru rizika.

Rizikovosť sa jasne musí vždy odraziť vo výške úrokov.

Ak sú emitenti z radov rizikovejších odborov podnikania, možno očakávať pri týchto finančných inštrumentoch aj vyššie zhodnotenie. Toto platí aj naopak – čím nižšia je rizikovosť, tým nižšia je aj úrok.

Related Posts

Comments

PR článek

Nejnovější články

Reklama

Môže byť mzdová agenda jednoduchšia? Ale určite! Využite mzdový softvér Mzdy Komplet od Vemy.