- Reklama -zprávy
- Reklama -udalosti

Čo je a ako funguje trustový fond?

Pri započutí súslovia „zverenecký fond“ sa väčšine ľudí vybaví kauza premiéra Babiša a jeho „bývalej“ spoločnosti Agrofert. Len málokto však tuší, čo presne inštitút vyjadruje, aké sú jeho výhody a pre koho môže byť užitočný.

Zverenecký fond predstavuje spôsob, ako vyčleniť majetok z vlastníctva zakladateľa spoločnosti. V rámci fondu stráca právnu subjektivitu a stáva sa anonymným. O fond sa stará trustový správca a zároveň môže byť určený tzv. beneficient, ktorému z neho plynie príjem

Zverenecký fond bol do slovenskej legislatívy zavedený až v roku 2014, predtým na podobné účely využívali tzv. nesamostatné nadácie, ktoré mali podobný charakter. Rozdiel spočíva vo vlastníckej štruktúre – v prípade nadácie bol podmienkou prevod vlastníckych práv správcovi.

Z hľadiska histórie však trustové fondy novinkou nie sú. V stredoveku ich využívala šľachta za účelom ochrany majetku a nástupníctva. Vtedajšia právna forma prvých trustových fondov sa od ich súčasnej podoby v mnohom líšila, ale účel bol rovnaký.

Výhody alebo Prečo zverenecký fond založiť?

Cieľom trustového fondu môžu byť verejne prospešné aj súkromné ​​účely.

Z hľadiska súkromných účelov sa fondy zakladajú za účelom nezávislého spojenia majetku s fyzickou alebo právnickou osobou. Môžu zabrániť nechceným rýchlym zmenám, ako je predaj rodinného majetku a pod.

Ďalšou výhodou je anonymita vlastníctva. Beneficient ani vlastník nie sú vedení vo verejne dostupných databázach. Beneficient môže s majetkom nakladať bez toho, aby ohrozil svoje súkromie.

K častým dôvodom založenia trustového fondu je tiež ochrana pred nepriateľmi, ktorí hrozia jeho prevzatím. Ďalej potom minimalizácia rizika zlí medzigeneračnej výmeny majetku.

Ak máte pocit, že je zriadenie trustového fondu výhodné aj pre vás alebo len chcete preniknúť hlbšie do problematiky, obráťte sa na konzultačnú komunitu Zenron – špecialistu na zakladanie a správu trustových fondov. Viac na www.zenron.cz.

Další články autora

Comments

PR článek

Nejnovější články

Reklama

Môže byť mzdová agenda jednoduchšia? Ale určite! Využite mzdový softvér Mzdy Komplet od Vemy.