- Reklama -zprávy
- Reklama -udalosti

Proč používat pro firmu virtuální sídlo

Virtuální sídlo má pro podnikatele celou řadu výhod. Kdo jej používá a které přednosti tento typ sídla má?

Co je virtuální sídlo

Virtuální sídlo či virtuální kancelář je služba určená pro podnikatele. Zjednodušeně řečeno jde o sídlo, na kterém však fyzicky podnikatel nesídlí.

Princip virtuálního sídla spočívá v tom, že podnikateli je za úplatu specializovanou firmou poskytnuta adresa pro jeho podnikání. Tento poplatek se platí zpravidla ročně nebo měsíčně. Dotyčné sídlo slouží především coby fakturační a korespondenční adresa.

Sídlo obecně je jedním z povinných údajů, bez kterého nemůže právnická osoba existovat. U právnické osoby je navíc tento údaj vepsán v obchodním rejstříku. Virtuální sídlo je tak nutné do této veřejné evidence zaznamenat.

Je virtuální sídlo legální?

Problematika virtuálního sídla se řídí pouze obecnou zákonnou úpravou. Samostatně nijak upravena není.

Je tedy možné říct, že virtuální sídlo je praktikou nejen legální, ale plně akceptovatelnou. Virtuální sídlo tak mohou podnikatelé využívat podle svých potřeb. Problém není ani to, pokud se na adrese skutečně potřebujete krátkodobě zdržovat, například za účelem obchodního jednání. K tomuto účelu nabízejí specializované společnosti nejen pronájem adresy, ale i skutečných adekvátně vybavených prostor.

Je nicméně nutné si uvědomit, že občanský zákoník do jisté míry presumuje existenci konceptu jak formálního, tak samozřejmě skutečného sídla společnosti. Zakládá proto právo na to se dovolat skutečného sídla podnikatele, pokud na zapsané (v obchodním rejstříku uvedené) adrese zastižen nebude.

Někteří podnikatelé se snažili v minulosti virtuální kancelář zneužívat k tomu, aby se na ně neupírala tak intenzivní pozornost ohledně možné daňové kontroly. Docházelo k tomu ve velkých městech, dnes už je ale tento mechanismus bezpředmětný.

Výhody virtuálního sídla

Prvotním důvodem pro zřízení virtuálního sídla je úspora nákladů. Život tak usnadňuje především začínajícím podnikatelům, kteří mohou prostředky investovat primárně do svého rozvoje.

Fyzickou kancelář mnoho podnikatelů nepotřebuje, neboť činnost lze vykonávat například z domova. Soukromou sféru a profesní život je však žádoucí oddělovat. V některých případech zase podnikatel své sídlo do bytu chce, ale není jej možné doma mít. Typický příklad z praxe je, že sídlo nepovolí majitel nemovitosti, u kterého jste v nájmu.

Podobně fyzickou přítomnost ve stálé kanceláři nevyžaduje řada povolání, jež se vykonávají přímo u klientů, například obchodní zástupci.

Virtuální sídlo firmy se používá i pro zvýšení důvěryhodnosti a prestiže. Umísťováno totiž zpravidla bývá na lukrativních adresách. Není tak problém získat virtuální sídlo v Praze či jiném větším městě a reálně své podnikání provozovat například na venkově.

Další články autora

Comments

PR článek

Nejnovější články

Reklama

Môže byť mzdová agenda jednoduchšia? Ale určite! Využite mzdový softvér Mzdy Komplet od Vemy.