- Reklama -zprávy
- Reklama -udalosti

Vyplatí se zaměstnávat cizince načerno?

Zaměstnávání cizinců s sebou nese nutnou administrativu a řadu povinností. Ty se někteří zaměstnavatelé snaží obcházet. Proč se to nevyplatí?

Co potřebuje cizinec k legálnímu zaměstnání

Cizinec, který se chce v tuzemsku usadit legálně a začít zde pracovat, potřebuje jednak povolení k pobytu.

Tyto druhy pobytů lze v základu rozdělit na:

  • krátkodobý pobyt (s vízovou povinností)
  • vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)
  • dlouhodobý pobyt
  • zaměstnanecká karta
  • zelená karta
  • modrá karta
  • trvalý pobyt
  • sezónní zaměstnávání
  • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
  • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Povolení se vyřizují dle konkrétního účelu. Mimořádné pracovní vízum pro cizince je tak například určeno pouze pro občany Ukrajiny, kteří budou následně pracovat v oboru zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Obsah obrázku interiér, stůl, jídelní stůl

Popis byl vytvořen automaticky

Modré a zaměstnanecké karty zase eliminují nutnost si ještě vyřizovat zvlášť pracovní povolení pro cizince, neboť mají tzv. duální charakter.

Co hrozí nelegálně pracujícím cizincům v ČR

Zaměstnávání cizinců nelegálně (načerno), tj. bez příslušných povolení, především přináší riziko pokuty. Právnické či fyzické osobě může být uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Nejmenší možná výše pokuty pak činí 50 000 Kč. 

Postih však hrozí i zaměstnanci, který bude při nelegální činnosti přistižen. Hrozí mu pokuta v maximální výši 10 000 Kč.

Kontroly jsou velmi časté napříč celou ČR, jen v roce 2018 se jich provedlo více než 8000. Podílí se na nich Státní úřad inspekce práce, jež tuto pravomoc v roce 2012 převzal od Úřadu práce, společně se Službou cizinecké policie a Celní správou. 

Jak vyplývá z dosavadních výsledků realizovaných kontrol, již s každoroční „tradicí“ se tento nešvar zjišťuje především ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu.

Obsah obrázku osoba, exteriér, muž, oranžová

Popis byl vytvořen automaticky

Intenzivní kontrolní činnost příslušných orgánů přitom jednoznačně souvisí i s tím, že narůstá počet podnětů, které na nelegální zaměstnávání přímo upozorňují.

Proč se nelegální zaměstnávání rozmáhá

Nelegální zaměstnávání je přitom fenoménem, který je v posledních letech stále rozšířenější. Dotýká se především zaměstnanců z Ukrajiny. Podobně jsou na tom i zaměstnanci ze Slovenska či Rumunska.

Důvodem k tomuto masivnímu rozmachu je především to, že zaměstnávání cizinců je stále velmi náročné, neboť administrativa je značně zdlouhavá. A to i přes intenzivní vládní podporu v podobě programů ekonomické migrace, jako byl například režim Ukrajina.

Umožnění nelegální pracovní činnosti lze z ekonomického i společenského hlediska považovat za zvláště nebezpečný jev. Zaměstnavatel tím získává ve srovnání s jinými subjekty, které zaměstnávající cizince v souladu se zákonem, neoprávněnou konkurenční výhodu.

Další články autora

Comments

PR článek

Nejnovější články

Reklama

Môže byť mzdová agenda jednoduchšia? Ale určite! Využite mzdový softvér Mzdy Komplet od Vemy.